Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Undervisningsplan

Planen nedenfor angiver de temaer, som primært forventes behandlet ved de enkelte seminarer, og de kurser som indgår i undervisningen.

Da flere kursusforløb er valgfrie, kan revisioner dog være nødvendige at foretage, inden uddannelsen går i gang i efteråret 2013.

  1. seminar
  uge 37
Introduktion Humanøkologi, miljø og bæredygtighed Natur og landskab, økologi og
miljølære
  2. seminar
 uge 40
Natur og landskab

Natur og landskab, økologi og
miljølære

  3. seminar
  uge 47
Landbrug og fødevarer Miljøøkonomi, miljøvurdering og
Livscyklusvurdering
  4. seminar
  uge 10
Industri, affald & stofstrømme Miljøøkonomi, miljøvurdering og
Livscyklusvurdering
  5. seminar
  uge 18
Energi Miljøøkonomi, miljøvurdering og Livscyklusvurdering


Undervisning i det fri på internat-seminar

  6. seminar
  uge 38
Bæredygtige byer, forbrug og transport Miljøetik
Miljøledelse
  7. seminar
  uge 43
Internationale temaer

Miljøetik, Miljøledelse,
Miljøpolitik i internationalt
perspektiv

  8. seminar
  uge 48
Prioritering af miljøindsatsen Miljøpolitik i internationalt
perspektiv
  9. seminar
  uge 10
Speciale-relateret undervisning
  10. seminar
  uge 18
Speciale-relateret undervisning