Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsens temaer
Humanøkologi er studiet af de udfordringer, som opstår i menneskets samspil med det omgivende miljø - og har bæredygtighed som overordnet sigtemål. Uddannelsen sigter på at skabe overblik over de centrale temaer og tilgange på miljø- og bæredygtighedsområdet.

Studerende fra Miljømaster- og Humanøkologi-uddannelserne udenfor Aalborg Universitetsbibliotek. Billedet er fra september 2009.

Humanøkologi går på tværs af en række traditionelle fagområder, hvilket bl.a. afspejles i en bredt sammensat lærergruppe.


Fra besøg på Aalborg Portland, 2008

Uddannelsen en er den eneste af sin art i Danmark.

Blandt de temaer, der bliver behandlet på uddannelsen kan nævnes:
bæredygtighed,
renere teknologi,
økologi,
miljøvurdering,
livscyklusvurdering,
miljøetik,
klimaforandring,
energipolitik,
sundhedsfarlige stoffer,
biodiversitet,
strategisk miljøledelse,
miljø- og energiplanlægning,
natursyn,
naturkvalitet,
stof- og energikredsløb,
miljøøkonomi


Fra studietur til Samsø, 2007

Aalborg Universitet udbyder Humanøkologi som en Teknisk Diplomuddannelse. Uddannelsen er et deltidsstudium af to års varighed, hvilket svarer til ét års fuldtidsstudier.

Undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning med 5 seminarer pr. år. Seminarerne starter torsdag aften og slutter lørdag eftermiddag.

Diplomuddannelsen i Humanøkologi er for alle, der interesserer sig for de moderne samfunds miljøproblemer og og som ønsker at deltage i bestræbelsen på at sikre bæredygtighed. Den henvender sig således både til den engagerede borger og til undervisere, formidlere, sagsbehandlere, konsulenter og andre ansatte i offentlige forvaltninger og private virksomheder, der til daglig arbejder med miljørelaterede emner - eller fremtidigt ønsker at arbejde indenfor området.


Besøg i eksperimentalbyggeri i Friland, 2009


Miljø