Humanøkologi, efteruddannelse i miljø
Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Diplomuddannelsen i Humanøkologi udbydes hvert andet år.
Næste hold begynder 1. september 2013.

Om Humanøkologi - et studie i miljø og bæredygtighed

Humanøkologi er studiet af menneskets samspil med det omgivende miljø - med bæredygtighed som overordnet sigtemål. Det har været udbudt som efter- og videreuddannelse i 25 år. Uddannelsen sigter på at skabe overblik over temaer og tilgange på miljøområdet, som er særligt relevante i relation til bestræbelsen på at opnå bæredygtighed. Uddannelsen er således ikke direkte teknisk orienteret.


Ekskursion på stranden ved Femmøller, foråret 2009

Diplomuddannelsen i Humanøkologi udbydes af Aalborg Universitet som kompetencegivende efter- eller videreuddannelse. Uddannelsen er et deltidsstudium af to års varighed, svarende til et års fuldtidstudium.

Uddannelsen henvender sig til alle, der interesserer sig for de moderne samfunds miljøproblemer. Den er den eneste af sin art i Danmark, og har deltagere fra hele landet.


Besøg i maskinrummet på vindmølle på Samsø, foråret 2007.

Blandt uddannelsens mest centrale temaer kan nævnes: bæredygtighed, økologi, miljøledelse, livscyklusvurdering, miljøetik, renere teknologi, sundhedsfarlige stoffer, biodiversitet, energiplanlægning, natursyn og miljøøkonomi.


Besøg i forsøgsrummet, Nordsøen Forskerpark, efteråret 2009